D.U.K.


Kas yra dalinis techninis patikrinimas (DTP)?
DTP, tai lifto techninės būklės patikrinimas, kuris atliekamas nerečiau kaip kas 12 mėnesių. DTP atlieka įgaliotos potencialiai pavojingų įrenginių tikrinimo įstaigos nepriklausomas ekspertas. Šio patikrinimo metu aliekama lifto techninė apžiūra taip pat patikrinama lifto techninė dokumentacija, siekiant nustatyti, ar liftas naudojamas pagal paskirtį, ar tinkamai organizuota nuolatinė lifto priežiūra, ar yra visi reikalingi dokumentai, sutartys ir ar yra personalas, mokantis liftą prižiūrėti, reguliuoti, remontuoti ir galintis atlikti kitus lifto surinkėjo numatytus nuolatinės priežiūros veiksmus. Liftą prižiūrinti įmonė, atestacijos metu atstovauja lifto savininką (namo administratorių, bendriją ir pan.), demonstruoja lifto veikimą, sutvarko dokumentaciją. Po patikrinimo ekspertas surašo lifto patikros ataskaitą, kurioje išvardina patikrinimo metu nustatytus defektus, nurodo ar liftas tinkamas saugiam naudojimui, jeigu reikia nurodo saugaus lifto naudojimo sąlygas. Šios ataskaitos kopijos pateikiamos lifto savininkui (namo administratorius, bendrija ir pan.) ir lifto techninę priežiūrą vykdančiai įmonei.
Kas yra pilnutinis techninis patikrinimas (PTP)?
PTP, tai lifto techninės būklės patikrinimas, atliekamas ne rečiau kaip kas 36 mėnesius. PTP atlieka įgaliotos potencialiai pavojingų įrenginių tikrinimo įstaigos, nepriklausomas ekspertas. PTP metu ekspertas turi patikrini lifto techninius dokumentus ir atlikti lifto apžiūrą, kaip numatyta DTP, ir esant teigiamiems DTP rezultatams, atlikti kai kurių lifto mazgų, kurie liftui nomraliai veikiant nėra naudojami, bandymus, siekiant įsitikinti, kad šie mazgai tebėra tinkami. Tuo tikslu atliekama: lifto statinis bandymas, lifto dinaminis bandymas. Liftą prižiūrinti įmonė, patikrinimo metu, atstovaują lifto savininką (namo administratorių, bendriją ir pan.), demonstruoja lifto veikimą, sutvarko techninę dokumentaciją. Po patikrinimo, ekspertas surašo lifto patikros ataskaitą, kurioje išvardina patikrinimo metu nustatytus defektus, taip pat nurodo ar liftas yra tinkamas saugiam naudojimui, jeigu reikia nurodo jo saugaus naudojimo sąlygas. Šios ataskaitos kopijos pateikiamos lifto savininkui (namo administratoriui, bendrijai ir pan.) ir liftą prižiūrinčiai licencijuotai įmonei.
Liftų techninės priežiūros paslaugos, kas įeina?
  • Liftų techninei priežiūrai skiriami liftų priežiūros meistrai (darbų vadovas) ir kvalifikuoti liftų elektromechanikai. Į liftų techninės priežiūros mokestį įena:
  • Periodinės techninės apžiūros: vadovaujantis liftų naudojimosi taisyklėmis, pagal iš anksto sudarytą grafiką, atliekama lifto techninė apžiūra pagal gamintojo naudojimo nuorodose rekomenduojamą apimti, atsižvelgiant į lifto apkrovimą. Prižiūrinti įmonė aprūpina darbuotojus darbo priemonėmis, įrankiais, pateikia valymo priemones ir tepalus, išskyrus reduktorių ir hidraulinių sistemų alyvą.
  • Avarinė tarnyba: užstrigusių keleivių laisvinimas, smulkių gedimų šalinimas.
  • Dispečerinė tarnyba: nuotolinis liftų stebėjimas dispečerinės įrangos pagalba visą parą.
  • Atestavimas.
Kaip naudotis liftu, esant su vaiku vežimėlyje?
Vaikų saugumui užtikrinti: į kabiną pirmieji įeina suaugusieji, po jų - vaikai. Liftui sustojus, visų pirma išleidžiami vaikai. Mažylių saugumui užtikrinti: lipant į lifto kabiną vaiką iš vežimėlio būtina paimti ant rankų.
Nuo kada vaikai gali naudotis liftu vieni?
Lifto naudojimosi taisyklėse numatyta, kad ikimokyklinio amžiaus vaikams, bet suaugusiųjų priežiūros naudotis liftu draudžiama.
Kodėl užstringama lifte, ką daryti užstrigus?

Dažniausios užstrigimo lifte priežastys:

  • Viršsvoris kabinoje;
  • Suveikę saugos įtaisai (pvz. gaudytuvai, suveikiantys dėl šokinėjimo ar stumdymosi lifto kabinoje);
  • Pašaliniai daiktai, kliūtys tarpduryje.

Užstrigimo lifte galima išvengti vadovaujantis liftų naudojimo taisyklėmis, elgiantis atsakingai, atkreipiant dėmesį į lifto keliamąją galią ir prieš paspaudžiant reikiamo aukšto mygtuką, atkreipiant dėmesį ar nėra kliūčių tarpduryje. Bet kokiu atveju, liftui sustojus ir neatidarius durų, nereikia sutrikti. Pirmiausia reiktų dar kartą paspausti aukšto, į kurį važiavote, kito aukšto arba durų atidarymo (jeigu toks yra) mygtuką. Jeigu lifto durys neatsidaro spauskite mygtuką, pažymėtą skambučio simboliu, ir laukite kol atsilieps dispečeris. Jokiu būdu nereikia bandyti išsilaisvinti patiems, tai gali sukelti pavojų. Keleivių išlaisvinimo darbus gali atlikti tik kvalifikuotas ir tinkamai apmokytas asmuo.